Cesta těla

Pojďte se mnou objevovat tajemství skrytá ve vašem těle.

Pojďme rozpustit to staré a nepotřebné, uložené ve vašich tkáních, v mysli a duši.

Vaše tělo je chrámem vaší duše a kronikou vašeho života. 

Jsem ta, která vám pomůže s jeho transformací.

 

Co pro vás mohu udělat?

Jsem Lenka Alexandra Němcová. Celostní terapeutka, podpora a průvodkyně žen, které se rozhodly aktivně přistoupit ke svým zdravotním potížím. Převzaly zodpovědnost za svoje zdraví a život.

Pozorně a s účastí vás vyslechnu. Najdu s vámi náhled na vaše zdravotní potíže v širších souvislostech. Pomůžu vám léčivým dotekem, fyzioterapií a Cranio. Společně vytvoříme plán jednoduchých cviků fyzických i mentálních nadoma.

Díky této komplexní a individuální péči dosáhnete trvalých změn. Začne se váš návrat do zdraví a celistvosti.  

 

„Nemoc a bolest jsou našimi přáteli. Upozorňují nás, že se máme zamyslet nad způsobem, jakým žijeme a smýšlíme. Cílem naší spolupráce je proto v první řadě vést vás do souladu a vnitřní integrity. Bolest posléze odezní sama.“

Můj příběh

Už odmala…

Moje cesta začala… vlastně už když jsem jako malé dítě fascinovaně pozorovala svoje tělo a jeho dokonalost. Třeba jak do sebe pasují dlaně, když se složí do misky. Zázrak, kdo tohle vymyslel? říkala jsem si tenkrát. Ve čtrnácti letech mě začaly zajímat léčivé byliny. Bydlela jsem tenkrát v Praze, ale cestu k nim jsem si našla. Postupně jsem se seznamovala s podpůrnou silou drahých kamenů, stromů a krajiny jako takové.

Intuice, dary, vzdělávání

V jedenadvaceti jsem začala „vidět“, co lidi bolí a spontánně jsem začala pracovat s léčivou energií. A protože můj mozek dráždilo, že tomu nerozumí, vystudovala jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity, vedenou proslulým Prof. Pavel Kolář.

Mnohé jsem se tam naučila a kvalitní fyzioterapie je jistou součástí mé práce. Na všechny otázky jsem však odpověď nedostala.

Mnoho dalších odpovědí přišlo při výcviku Kraniosakrální terapie. Nadchl mě její smysluplný, respektující přístup, i požadavek vzdát se při terapii ega a jeho očekávání. Nikdo neví lépe, než naše moudré tělo, co je pro něj v danou chvíli nejlepší. Proč je, jaké je. Proč ho skutečně bolí, co ho bolí. A kde je skutečný původ těch obtíží. Kraniosakrální přístup proto považuje za nejmoudřejší nabídnout tělu podmínky, které potřebuje, aby se mohlo vrátit ku zdraví a celistvosti. A kudy přesně jeho cesta povede, nechat na něm.

 

Nechat se vést… přináší nejlepší výsledky

Dříve mě totiž trápila otázka: Kdybych opravdu uměla udělat zázrak, jak bych věděla, kdy ho mám udělat? Abych člověka nepřipravila o důležité poselství, které mu jeho stav (tělesný či duševní) přináší. (Vím, o čem mluvím. Mně samotnou bolí záda od dětství a nebýt jich, nebyla bych tam, kde jsem dnes. Jsou pro mě hlubokou studnou poznání a zkušeností.)

A odpověď je vlastně velmi prostá. Není to člověk, kdo dělá zázraky. Jsem jen prostředníkem, který umožní, aby se stalo, nač je příchozí bytost připravená. Při práci samy vyplouvají otázky, témata a situace, kterým je třeba věnovat pozornost. A často přichází i řešení „na míru“.

Není vždy snadné vzdát se očekávání a představy, jak to má vypadat, probíhat, být. A vyžaduje to značné nároky na mé vlastní nastavení při práci. V současné době ale cítím, že tento přístup má největší smysl. Tím, že dává tělu prostor, umožňuje mu řešit skutečné příčiny problémů. A tak dosahuje hlubokých a trvalých výsledků.

Čím mě život obdařil

Na své cestě jsem dostala ještě pár dalších skvělých darů. Jedním z nich je setkání s nádhernou, bohem obdařenou ženou, která mě naučila různé techniky léčivých relaxačních masáží. Je to moje oblíbená disciplína a skvělá podpůrná technika. A v době, kdy mě potkala psychospirituální krize, jsem byla obdařena intuitivním terapeutickým zpěvem.

A v neposlední řadě jsem dostala velký dar v podobě mého muže, jenž mě přivedl k životu na samotě v srdci Moravských Kopanic. Máme spolu dvě překrásné děti, které vedeme k úctě k Zemi a životu.

Věrným druhem a průvodcem je mi po celou cestu moje zvídavá mysl, která neustále klade otázky. Zajímají ji principy, vzájemné vztahy, chce vidět celý obraz. Je s ní velká sranda a nenechá mě nikdy dlouho na místě. A všechno nejraději zkoumá nejdříve přímo na mě. I díky tomu předávám své vědomosti podložené zpravidla vlastním prožitkem a zkušeností.