lenka aleiandra

Miluju svobodu.

Miluju vědět, kým jsem. Dává mi to pochopení, velkorysost a soucit – se sebou i s druhými.

Miluju své tělo.

A miluju Život.

            A totéž chci i pro vás.

Co pro vás mohu udělat?

Jsem celostní terapeutka. Mou klientelu tvoří ženy, které se rozhodly aktivně vyřešit své (nejen) zdravotní potíže. 

Pozorně a s účastí vás vyslechnu.

Najdu s vámi náhled na vaše zdravotní potíže v širších souvislostech celého vašeho života, pohybových i mentálních návyků.

Pomohu vám léčivým dotekem, fyzioterapií a Cranio. 

Pomohu vám najít novou perspektivu v oblasti, kterou řešíte.

Společně vytvoříme plán jednoduchých cviků fyzických i mentálních na doma.

Díky této komplexní a individuální péči dosáhnete trvalých změn. Začne se váš návrat do zdraví a celistvosti.  

 

„Nemoc a bolest jsou našimi přáteli. Upozorňují nás, že se máme zamyslet nad způsobem, jakým žijeme a smýšlíme. Cílem naší spolupráce je proto v první řadě vést vás do souladu a vnitřní integrity. Bolest posléze odezní sama.“

Talenty, dary, vzdělání

Léčivý dotek

Jedním z mých darů je léčivý dotek. Cítím, kde se vás mám dotknout, a umím zacházet s léčivou energií. Výcvikem Craniosakrální terapie se stal vědomějším a ještě se prohloubil.

Zření

V jedenadvaceti letech se mi otevřel dar vidět, co lidi bolí, nebo kde mají potíže. Díky pozdějšímu studiu se tento dar zjemnil a rozšířil. Vnímám, kde jsou v těle potíže i které části mohou být ohroženy do budoucnosti.

Vhledy

Mám dar empatie. Když s vámi komunikuji, rychle vycítím, co vás tlačí. V určité míře také stahuji informace z vašeho pole. Díky tomu se obvykle dobereme dost rychle a bez větších okolků jádra vašich potíží. Bývají ve vrstvách. Mohou být především v tom, jak zacházíte se sebou a se svým tělem. Ve vašem smýšlení o sobě. V nezpracované minulosti. V tom, jakou pozici zaujímá vaše tělo v práci. Kdekoliv. Zpravidla se odkryje vrstva, která je připravena k řešení. A jde se na to!

Čich na klam

Klam, sebeklam, lež, polopravda, přetvářka. Vycítím je. Naučila jsem se, že není vždycky dobré na ně upozorňovat. A naučila jsem se, jak se sdělovat po trochách. Při terapiích a konzultacích však s touto svou intuicí aktivně pracuji.

Dar slova

To, co vnímám, a informace, které ke mně přicházejí, snadno vkládám do slov tak, aby pro vás byly srozumitelné. Před pár lety jsem prožila psychospirituální krizi, během níž se dar slova projevil ještě jedním, novým způsobem. Naučila jsem se přenastavovat akášické filtry a přepisovat minulé zkušenosti, když k tomu nazraje čas.

Humor

Dalším mým darem je poněkud neobvyklý smysl pro humor. Někdy vlídný a laskavý, někdy trochu drzý, jindy košilatý, prostě podle potřeby. S jeho přispěním  zvládáme i náročnější situace, které se někdy mohou během terapie vynořit, s jistou lehkostí.

Fyzioterapie

Vystudovala jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity, vedenou proslulým Prof. Pavlem Kolářem. Můj mozek dráždilo, že nerozumí tomu, co to vidím, když jsem dostala dar „vidět“, co lidi bolí, a co intuitivně dělají moje ruce. Kvalitní fyzioterapie je jistou součástí mé práce. 

Craniosakrální terapie

Absolvovala jsem celoroční výcvik u Radka Neškrabala, BCST, a dostala jsem tam odpovědi na mnoho svých otázek . Nadchl mě smysluplný, respektující přístup, i požadavek vzdát se při terapii ega a jeho očekávání. Nikdo neví lépe, než naše moudré tělo, co je pro něj v danou chvíli nejlepší. Kraniosakrální přístup proto považuje za nejmoudřejší nabídnout tělu podmínky, které potřebuje, aby se mohlo vrátit ku zdraví a celistvosti. A kudy přesně jeho cesta povede, nechat na něm.

Široký záběr

Jsem založením nesmírně tvořivá. Mám mnoho zájmů a prakticky neutišitelnou žízeň po poznání. Zajímají mě především souvislosti a principy fungování Vesmíru. Prostě Život, Vesmír a vůbec… Kromě toho tanec a zpěv, taj-či, čchi-kung. Intuitivní kresba. Tvoření krajiny/v krajině, péče o ovocné stromy. Miluju vítr, vodu, zemi i oheň. Vaření i zavařování. Moc ráda jím! A moc ráda čtu. Díky tomu vládnu solidním přehledem v různých oblastech. To s sebou nese talent myšlení „out of the box“Využívám toho jednak při vytváření nových úhlů pohledu na to, co zrovna řešíte, a také při návrzích na určité konstruktivní změny ve vašem běžném životě, které vás povedou zpět do souladu se sebou samými.

Zkušenosti

No, zažila jsem toho dost. A ne všechno, co vím, pochází z této existence. Dává mi to někdy až překvapivé úhly pohledu. A originální, efektivní přístup k terapiím.

Masáže

Jedním z požehnání v mém životě je setkání s nádhernou, bohem obdařenou ženou, která mě naučila různé techniky léčivých relaxačních masáží. Je to moje oblíbená disciplína a skvělá podpůrná technika. Hluboce relaxační masáž zad, nohou, rukou. Havajská masáž Lomi-Lomi, jejíž hmaty obvykle vkládám do masáží zad a nohou. Antimigrenózní indická masáž hlavy a šíje (moje nejoblíbenější). Detoxikační masáž medová. Uvolňující masáž obličeje a dekoltu. Masáže doprovázím vonnými oleji a většinou i horkými lávovými kameny. Případně zpěvem.

Intuitivní zpěv

Je jedním z darů, které jsem dostala během psychospirituální krize. Doprovázím s ním některé masáže a ošetření Cranio. Dává jim další rozměr a často přináší klientkám vize.